ტესტების ნიმუშები

მათემატიკა - მე-7 კლასი

მათემატიკა - მე-8 კლასი

მათემატიკა - მე-9 კლასი

მათემატიკა - მე-10 კლასი

მათემატიკა - მე-11 კლასი

მათემატიკა - მე-12 კლასი

ქართული ენა და ლიტერატურა - მე-7 კლასი

ქართული ენა და ლიტერატურა - მე-8 კლასი

ქართული ენა და ლიტერატურა - მე-9 კლასი

ქართული ენა და ლიტერატურა - მე-10 კლასი

ქართული ენა და ლიტერატურა - მე-11 კლასი

ქართული ენა და ლიტერატურა - მე-12 კლასი  

ზევით