ტესტების ნიმუშები

მათემატიკა - მე-7 კლასი

მათემატიკა - მე-8 კლასი

მათემატიკა - მე-9 კლასი

მათემატიკა - მე-10 კლასი

მათემატიკა - მე-11 კლასი

ქართული ენა და ლიტერატურა - მე-7 კლასი

ქართული ენა და ლიტერატურა - მე-8 კლასი

ქართული ენა და ლიტერატურა - მე-9 კლასი

ქართული ენა და ლიტერატურა - მე-10 კლასი

ქართული ენა და ლიტერატურა - მე-11 კლასი 

ინგლისური ენის ტესტის ნიმუში - მე-7 და მე-8 კლასი

ინგლისური ენის ტესტის ნიმუში - მე-9, მე-10, მე-11 და მე-12 კლასი

მისაღები გამოცდის შედეგები 2018

ზევით