პროექტები

სკოლა მოსწავლეებს ყოველწლიურად სთავაზობს ზაფხულისა და ზამთრის შემეცნებით-გასართობ ბანაკებს. ზაფხულში სკოლის წარმატებული მოსწავლეები მიემგზავრებიან ამერიკასა და ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში. 2015 წელს იგეგმება ორი ბანაკი:

სკოლა „ლოგოსი“ ზამთარის არდადეგების პერიოდში დაბა ბაკურიანში ახორციელებს სპორტულ და შემეცნებით-გასართობ პროექტს „7 დღე“. 

ზევით