მისია

 

„საერთაშორისო აკადემია ლოგოსის“ მისიაა:

 

 

ზევით