თვითმმართველობის არჩევნები "საერთაშორისო აკადემია ლოგოსში"

"საერთაშორისო აკადემია ლოგოსში" არჩევნები ჩატარდა თითოეულ კლასში. მოსწავლეებმა ხმათა უმრავლესობით აარჩიეს კლასების პრეზიდენტები, ასევე გამოვლინდა სკოლის პრეზიდენტი - ლიზა ჩოხელი.

ზევით