პედაგოგების ტრეინინგი "ლოგოსში"

-

საერთაშორისო აკადემია ლოგოსში არა მხოლოდ მოსწავლეები იღებენ მნიშვნელოვან ცოდნას და უნარებს, არამედ სკოლის მასწავლებლებიც და ადმინისტრაციაც. ინტესიური სამუშაო შეხვედრებისა და ტრენინგების ფარგლებში, პედაგოგებმა განიხილეს სასწავლო პროცესთან დაკავშირებული ისეთი საკითხები, როგორებიცაა მოსწავლეთა შეფასება, სასწავლო მიზნებზე ორიენტირებული გაკვეთილის დაგეგმვა, 21-ე საუკუნის განათლების პრინციპების საკლასო ოთახში დანერგვა და მრავალი სხვა. 2017-2018 აკადემიური წლისათვის ლოგოსი სრულ მზადყოფნაშია!

ზევით