ადმინისტრაცია
მედეა ჭელიძე
ადმინისტრაციული მენეჯერი
ქეთევან ბაცანკალაშვილი
განვითარებისა და ხარისხის მართვის ხელმძღვანელი
ირინა შარაბიძე
დირექტორის მოადგილე
მარიამ კავლელიშვილი
სასწავლო პროცესის ხელმძღვანელი
ზევით